คติสอนใจ

สู้ๆ 🚗 ความสุข เราทุกคนถูกสอนให้ทนกับงาน ไม่ได้สอนให้ทนกับคนที่ทำงาน 🖤👽 จะทนไปเพื่ออะไร เมื่อทำไปแล้วไม่มีค่า 👽🖤 • • • ทุกข์มันอยู่ที่ใจ เอา ...