ใหม่ล่าสุด 129 คติเตือนใจ ไว้ให้เพ้อ เรื่องบางเรื่องแนะนำคนอื่นได้ แต่ทำเองไม่ได้

คำคมดีๆ 💒 คำคมกำลังใจ เรื่องบางเรื่องแนะนำคนอื่นได้ แต่ทำเองไม่ได้ อย่าจมอยู่กับอดีต จงอยู่กับปัจจุบันให้มากพอ อย่าคิดถึงเรื่องอนาคตมากจนเกิ ...