คำคมซีรี่ย์ บาดลึกคะ💉เจ็บจิ๊ดซีดถึงทรวง👏🏼ปรบมือ!!

บาดลึกคะ💉เจ็บจิ๊ดซีดถึงทรวง👏🏼ปรบมือ!! “ถ้าสวมหน้ากาก คุณจะไม่มีวันมีความสุข” “ที่เราต้องเจ็บปวดกับความรัก ไม่ใช่เพราะมันจา ...

คำคมซีรี่ย์

“ที่เราต้องเจ็บปวดกับความรัก ไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอก หากแต่เพราะมันยังคงอยู่ต่างหาก” – IL Mare บาดลึกคะ💉เจ็บจิ๊ดซีดถึงทรวง ...

คำคมซีรี่ย์

“ที่เราต้องเจ็บปวดกับความรัก ไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอก หากแต่เพราะมันยังคงอยู่ต่างหาก” – IL Mare ถ้านายไม่เปลี่ยน สิ่งรอบตัว ...

YoureAllSurounded เรื่องบางเรื่องที่เราต้องเจอ เราอาจลืมมันไม่ได้ แต่เราปล่อยให้มันผ่านไปได้

เรื่องบางเรื่องที่เราต้องเจอ เราอาจลืมมันไม่ได้ แต่เราปล่อยให้มันผ่านไปได้ ถ้านายไม่เปลี่ยน สิ่งรอบตัวนายก็ไม่มีทางเปลี่ยน “คนที่ฉันชอ ...