มุขเสี่ยวคณิตศาสตร์ เทียบเศษส่วนอ้ะต้องคูณไขว้ แต่ถ้าเทียบเศษใจอ้ะต้องคุณเท่านั้นนน😘😉💗

เทียบเศษส่วนอ้ะต้องคูณไขว้ แต่ถ้าเทียบเศษใจอ้ะต้องคุณเท่านั้นนน😘😉💗 tan ใครๆก็”ข้ามชิด” แต่เธอ ใครๆก็”ห้ามชิด” เราทำไ ...

มุขเสี่ยวคณิตศาสตร์ เทียบเศษส่วนอ้ะต้องคูณไขว้ แต่ถ้าเทียบเศษใจอ้ะต้องคุณเท่านั้นนน???

เทียบเศษส่วนอ้ะต้องคูณไขว้ แต่ถ้าเทียบเศษใจอ้ะต้องคุณเท่านั้นนน??? เรียนคณิตเขาสอนให้คิดในใจ เลยไม่เคยมีใครเข้าไปอยู่ในใจ แทนที่เธอ เบื่อเรี ...